IMG_6312

Loonbedrijf R.J. Wardenier is gespecialiseerd in akkerbouw werkzaamheden.

-Bietenteelt

     zaaien

     verzorgen

     rooien

– Gewasbescherming

grasland

maisland

bieten

– Grondbewerking

Ploegen

Frezen

greppelfrees

sleuvenfrees