IMG_6312

Loonbedrijf R.J. Wardenier is gespecialiseerd in akkerbouw werkzaamheden.

-Bietenteelt

     zaaien

     verzorgen

     rooien

- Gewasbescherming

grasland

maisland

bieten

- Grondbewerking

Ploegen

Frezen

greppelfrees

sleuvenfrees